ლინუქსის ადმინისტრირებისას ხშირია საჭიროება გაეცნოთ ფაილებს ამა თუ იმ კონფიგურაციის არსის გასარკვევად ტექსტური რედაქტორების გამოძახებების გარეშე. ამ ამოცანის შესასრულებლად გამოგადგებათ რიგი ბრძანება, კერძოდ:

Table of Contents

cat

ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ბრძანებაა, მაგალითად:

cat install.log

თუ საჭიროა რომ შედეგში ასევე სტრიქონის ნომრები ჩანდეს, დაუმატეთ -n

cat -n install.log

ბრძანება რომელიც ავტომატურად აჩვენებს ტექსტს სტრიქონების ნომრებით არის nl

nl install.log

 

head & tail

ლოგების ნახვისას ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება ბრძანება head (რომელიც აჩვენებს ფაილის პირველ 10 სტრიქონს) და tail (რომელიც აჩვენებს ფაილის ბოლო 10 სტრიქონს)

თუ თქვენ არ გაწყობთ ბოლო 10 სტრიქონის ნახვა დაუმატეთ პარამეტრი -n, მაგალითად

tail -n 30 install.log

გაჩვენეებთ ბოლო 30 სტრიქონს ფაილიდან

ვინაიდან ლოგები წარმოადგენენ მუდმივად განახლებად ტექსტურ ფაილებს, უმჯობესია გამოვიყენოთ -f (follow) პარამეტრი, რომლის წყალობით მუდმივად განახლებულ ინფოს მივიღებთ.

tail -f install.log