ხშირია შემთხევევები, როდესაც კომპიუტერში ერთდროულად გაშვებულია რამოდენიმე მძიმე პროგრამა და საჭირო ხდება მათ შორის რესურსების განაწილება. იმისთვის რომ ამა თუ იმ პროგრამამ არ წაიღოს მთელი რესურსები, თქვენ შეგიძლიათ მიანიჭოთ მას პროცესორის მხოლოდ ერთი ან რამოდენიმე გარკვეული ბირთვების გამოყენება.

ეს მიიღწევა ტასკმენეჯერის Details თაბიდან კონკრეტული პროცესზე მაუსის მარჯვენა წკაპი და Set affinity მენიუს არჩევით.

ახლად გამოსულ ფანჯარაში აირჩიეთ პროცესორის რამდენი ბირთვის გამოყენება შეუძლია პროგრამას, სტანდარტულად მას წვდომა ყველა ბირთვზე აქ.

რესურსების განსაზღვრა შეიძლება პროგრამის გაშვებისას. მაგალითად:

 

გაითვალისწინეთ, რომ პროცესორის ბირთვების დათვლა ხდება 0დან, ამიტომ პარამეტრად მოცემული 1 აღნიშნავს CPU 0-ს და ა.შ.