ქ. თბილისი, გიორგი სააკაძის მე-2 გასასვლელი, 1ა (ბიზნეს ცენტრი “ატრიუმი”)

ტელეფონი: 247-27-27
ელ-ფოსტა: contact@f1.edu.ge