ქ. თბილისი, ალექსიძის 3

ტელეფონი: 247-27-27
ელ-ფოსტა: contact@f1.edu.ge