ქსელური უსაფრთხოების ბანალური შეცდომები

პრაქტიკულად დღე არ გავა ისე, რომ რომელიმე მსხვილი ან პოპულარული [...]