კურსის აღწერა

მოცემული კურსი საშუალებას აძლევს მსმენელს უმოკლეს ვადებში დაეუფლოს საოფისე პროგრამებში მუშაობის ბაზისურ უნარ-ჩვევებს, რომელიც აუცილებელია საოფისე საქმიანობისას ძირითადი ოპერაციების შესასრულებლად.

კურსი განიხილავს ორგანიზაციებში ყველაზე ხშირად გამოყენებად 4 პროგრამას: ტექსტურ რედაქტორ Word-ს, ცხრილურ რედაქტორ Excel-ს, პრეზენტაციებთან სამუშაო პროგრამა PowerPoint-ს და საფოსტო კლიენტ Outlook-ს.

პროგრამა

MS Word (3 შეხვედრა)

 • პროგრამის ინტერფეისში ნავიგაცია, პროგრამის ძირითადი პარამეტრების მორგება მუშაობის საკუთარ სტილზე;
 • დოკუმენტის მასშტაბთან მუშაობა, დოკუმენტის ამობეჭდვა სხვადასხვა ხერხით და მოცულობით, დოკუმენტის დაცვა პაროლით გახსნაზე ან/და რედაქტირებაზე;
 • დოკუმენტის ფორმატირება ფონტის, პარაგრაფის ან სტილების დონეზე;
 • გრაფიკული ელემენტების ჩასმა და დამუშავება სპეციალური ინსტრუმენტებით;
 • დოკუმენტის გვერდების დანომვრა;
 • დოკუმენტის სარჩვის შექმნა და განახლება;
 • დოკუმენტში ცხრილების ჩასმა და მათ დამუშავება.

MS PowerPoint (2 შეხვედრა)

 • პროგრამის ინტერფეისში ნავიგაცია, პროგრამის ძირითადი პარამეტრების მორგება მუშაობის საკუთარ სტილზე;
 • პრეზენტაციის სლაიდების დამატება, წაშლა, დამალვა და გადაადგილება;
 • პრეზენტაციაში ინფორმაციის განლაგება სტრუქტურულად ან თავისუფალ სტილში;
 • პრეზენტაციაში გრაფიკული ელემენტების (სურათები, ვიდეო) ჩასმა და მათ დამუშავება პროგრამის ინსტრუმენტებით;
 • პრეზენტაციის აუდიო მასალებით და აუდიო ეფექტებით გამდიდრება;
 • პრეზენტაციის სპეცეფექტებით გამდიდრება (Transition, Animation);
 • პრეზენტაციის ჩვენებაზე გაშვება, ჩვენების დროს პრეზენტაციის მართვა.

MS Excel (4 შეხვედრა)

 • პროგრამის ინტერფეისში ნავიგაცია, პროგრამის ძირითადი პარამეტრების მორგება მუშაობის საკუთარ სტილზე;
 • ფაილში ინფორმაციის ორგანიზაცია ფურცლებზე, ინფორმაციის შეყვანა სხვადასხვა ხერხით, დოკუმენტის ამობეჭდვა, ინფორმაციის დაცვა გახსნაზე ან/და რედაქტირებაზე;
 • ფორმულების შედგენა საერთო პრინციპებზე დაყრდნობით, ყველაზე ხშირი ფუნქციების გამოყენება (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT და ა.შ.);
 • IF ფუნქციის და რთული IF ფუნქციის გამოყენება;
 • მონაცემების დახარისხება Table-ით, დაიგრამების აგება და დამუშავება.

MS Outlook (1 შეხვედრა)

 • წერილის გაგზავნა, მათ შორის რამდენიმე ადრესატთან;
 • კონტაქტებთან მუშაობა;
 • ფაილების მიმაგრება და მიმაგრებულ ფაილებთან მუშაობა;
 • წერილების დახარისხება, წერილების ფილტრაცია.

ტრენერი

საოფისე პროგრამების კურს უძღვება კომპანია F1-ის გამოცდილი აიტი სპეციალისტი – რომან ჯახიაშვილი, რომელიც სპეციალიზებულია მომხმარებლებისთვის საოფისე პროგრამებში დისტანციური მხარდაჭერის კუთხით.

მას ასევე აქვს საუნივერსიტეტო ფორმატით საოფისე პროგრამების სწავლების 8 წლიანი გამოცდილება.

კურსის ხანგრძლივობა

აღნიშნული კურსი შედგება 10 ლექციისგან. მეცადინეობები ტარდება კვირაში 3-ჯერ და თითო ლექციის ხანგრძლივობაა 2 საათი.

კურსის დასრულების შემდგომ, ტესტირების საფუძველზე მიღებული შედეგების შესაბამისად გაიცემა სერთიფიკატი.

კურსის ღირებულება

კურსის ღირებულებაა 250 ლარი.

უახლოესი დაგეგმილი კურსი

უახლოესი დაგეგმილი კურსი დაიწყება 2020 წლის 4 თებერვალს.

მეცადინეობის დღეები: სამშაბათი-ხუთშაბათი-შაბათი | 19:00 საათი

მიღება 2020 წლის 3 თებერვლის ჩათვლით.
* მსმენელთა რაოდენობა შეზღუდულია, ამიტომ ჯგუფის დაკომპლექტების შემთხვევაში რეგისტრაცია შეიძლება დასრულდეს ვადამდე.

დარეგისტრირდი კურსზე