იმისთვის რომ შიდა ქსელი დავიცვათ უცხო მოწყობილობების ქსელში ჩართვისგან, ერთ ერთი მეთოდია სვიჩების პორტების დაცვა (ე.წ Port Security).

პორტების დაცვისას უნდა დავგეგმოთ:

 • სვიჩის პორტზე MAC მისამართების შესწავლა ხდება დინამიურად თუ სტატიკურად;
 • პორტზე რამდენი MAC მისამართის დამახსოვრება უნდა შეეძლოს სვიჩს;
 • რა უნდა მოიმოქმედოს სვიჩმა როცა პორტზე შემოვა უცხო მოწყობილობის MAC მისამართი.

სვიჩის პორტზე უცხო MAC მისამართის მიღებისას არსებობს პორტის დაცვის სამი ვარიანტი:

 • Protect: უცხო MAC მისამართი დაიბლოკება (Discarded) მაგრამ ჩვენ არ მივიღებთ ლოგს ამის შესახებ.
 • Restrict: უცხო MAC მისამართი დაიბლოკება (Discarded), ჩვენ მივიღებთ ლოგს ამის შესახებ და მოხდება SNMP trap-ის გაგზავნა.
 • Shutdown: უცხო MAC მისამართი დაიბლოკება (Discarded) და ინტერფეისი გადავა err-disable მდგომარეობაში (რეალურად ფიზიკურად გაითიშება). ჩვენ მივიღებთ ლოგს ამის შესახებ და მოხდება SNMP trap-ის გაგზავნა.

სვიჩის პორტის დაცვისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ პორტი უნდა იყოს Access Mode-ში, წინააღმდეგ შემთხვევაში Port Security-ი არ იმუშავებს და მივიღებთ მსგავს შეტყობინებას:

Port Securityის ჩართვა პორტზე და სტატიკური MAC მისამართის გაწერა

 1. შევდივართ პორტზე:

Switch(config)#int g0/2

 1. სვიჩის პორტი გადაგვყავს Access Mode-ში:

Switch(config-if)#switchport mode access

 1. ვრთავთ პორტის დაცვას:

Switch(config-if)#switchport port-security

 1. ვწერთ სტატიკურ MAC მისამართს:

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address AAAA.BBBB.CCCC (MAC მისამართი იწერება მსგავსი ფორმატით)

 1. ვირჩევთ დაცვის მექანიზმს:

Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict

Protect ან Restrict-ის შემთხვევაში პორტი ფიზიკურად არ გაითიშება, უბრალოდ უცხო MAC მისამართი დაიბლოკება და შესაბამისად ვერ მოხდება პაკეტების გაგზავნა უცხო მოწყობილობის მიერ. Restrict-ის შემთხვევაში მივიღებთ მსგავს შეტყობინებას:

თუ სვიჩზე ისევ შევაერთებთ ავთენტურ მოწყობილობას რომლის MAC მისამართიც დაშვებულია კონკრეტულ პორტზე,  მაშინ ის იმუშავებს ჩვეულებრივ რეჟიმში და პაკეტები ისევ გაიგზავნება.

Port Securityის ჩართვა პორტზე და MAC მისამართების დინამიურად მიღება

 1. შევდივართ პორტზე:

Switch(config)#int g0/2

 1. სვიჩის პორტი გადაგვყავს Access Mode-ში:

Switch(config-if)#switchport mode access

 1. ვრთავთ პორტის დაცვას:

Switch(config-if)#switchport port-security

 1. ვუთითებთ მაქსიმუმ რამდენი MAC მისამართის დამახსოვრება შეეძლოს სვიჩს პორტზე:

Switch(config-if)#switchport port-security maximum 2

 1. ვუთითებთ რომ მოხდეს MAC მისამართის დინამიურად გაწერა:

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky (სვიჩი პორტზე დაიმახსოვრებს იმ ორ MAC მისამართებს რომლებსაც ყველაზე ადრე მიიღებს)

 1. ვირჩევთ დაცვის მექანიზმს:

Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown

Shutdown-ის შემთხვევაში პორტი ფიზიკურად გაითიშება და მივიღებთ მსგავს შეტყობინებას:

არსებობს გათიშული პორტის ( Shutdown State) ჩართვის ორი ვარიანტი:

 1. მექანიკური: პორტზე Default-ად მითითებულია ე.წ Aging Time-ი 0 წუთი, რაც იმას ნიშნავს რომ პორტი ჩვენ უნდა ჩავრთოთ.
 2. ავტომატური: პორტზე შეგვიძლია დავაკონფიგურიროთ Aging Time-ი და პორტი ავტომატურად ჩაირთვება.

პორტის მექანიკური ჩართვა:

 1. შევდივართ ინტერფეისში:

Switch(config)#interface g0/3

 1. ვწერთ გათიშვის ბრძანებას:

Switch(config-if)#shutdown

 1. ვწერთ ჩართვის ბრძანებას:

Switch(config-if)#no shutdown

შენიშვნა: პირდაპირ ჩართვის ბრძანების გაწერით პორტი არ ჩაირთვება ამიტომ საჭიროა რომ პორტი ჯერ გამოირთოს.

პორტის ავტომატური ჩართვა:

 1. Global Configuration mode-ში ვააქტიურებთ ავტომატურად აღდგენის მექანიზმს:

Switch(config)#errdisable recovery cause psecure-violation

 1. შევდივართ ინტერფეისში:

Switch(config)#interface fa0/1

 1. ვცვლით aging time-ს (წუთები)

Switch(config-if)#switchport port-security aging time 10

Port Securityის შემოწმებისთვის გამოიყენება ბრძანება:

Switch#show port-security

კონკრეტული ინტერფეისის Port Securityის კონფიგურაციის შემოწმებისთვის გამოიყენება ბრძანება:

Switch#show port-security interface gi0/3