ელექტორნული ფოსტის ხელმოწერის შექმნა

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით საქმიანი მიმოწერის ეტიკეტში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს წერილის [...]