მიუხედავად იმისა, რომ დისკის ჯანმრთელობის შემოწმებისთვის macOS გააჩნია  Disk Utility, smartctl  უზრუნველყოფს HDD/SSD მდგომარეობის უფრო ღრმა ანალიზს თვითმონიტორინგის, ანალიზის და ანგარიშგების ტექნოლოგიის (SMART) მონაცემებზე დაყრდნობით

SMART და smartctl

SMART არის ტექნოლოგია, რომელიც ჩაშენებულია ყველა თანამედროვე HDD-სა და SSD-ში. ის უწყვეტ მონიტორინგს უწევს დისკის ჯანმრთელობის სხვადასხვა პარამეტრს და ატრიბუტს smartctl არის ბრძანებათა სტრიქონის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ პირდაპირი წვდომა მიიღოთ SMART-ის ინფორმაციაზე

smartctl-ის გამოყენების წინაპირობები

Homebrew

პირველ რიგში თქვენ მაკზე უნდა ეყენოს Homebrew.

გახსენით ტერმინალი და დააყენეთ smartctl უტილიტა:

brew install smartmontools

ალტერნატივა

თუ Homebrew-ს გამოყენებას არ აპირებთ, შეგიძლიათ ინსტრუმენტების პაკეტის დაყენება ცადოთ ამ ინსტრუქციის მიხედვით

smartctl-ის გამოყენება

დაყენების შემდეგ გაუშვით ბრძანება:

sudo smartctl -A /dev/diskX

disk0-ის ნაცვლად მიუთითეთ ის დისკი რომლის შემოწმებაც გნებავთ.

სამიზნე დისკის დადგენა

თუ კომპიუტერში ბევრი დისკი გაქვთ და გინდათ დაადგინოთ რა ნომერია საჭირო დისკი გამოიყენეთ შემდეგი ბრძანება:

diskutil list

ბრძანება გამოაჩენსდისკების სიას, მათ სახელებს, ზომებს და იდენტიფიკატორებს. მოძებნეთ დისკი, რომლის შემოწმებაც გსურთ და ჩაინიშნეთ მისი იდენტიფიკატორი, ჩვეულებრივ ფორმატში /dev/diskX (სადაც X წარმოადგენს ციფრს).

smartctl ბრძანების შესრულება: როდესაც დისკის იდენტიფიკატორი გექნებათ, გამოიყენეთ შემდეგი ბრძანების სინტაქსი მისი SMART მონაცემების შესამოწმებლად smartctl-ით:

შედეგების ინტერპრეტაცია

smartctl ბრძანება გამოაჩენს დიდი რაოდენობის ინფორმაციას თქვენი დისკის SMART მონაცემების შესახებ. თუმცა ყველაზე მნიშნველოვანი პარამეტრი არის: SMART overall-health self-assessment test result. მის გასწვრივ აუცილებლად უნდა ეწეროს Passed. თუ ფიქსირდება Failed შედეგი დისკიდან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადარჩენის ოპერაცია უნდა დაიწყოთ.

დამატებით შეგიძლიათ დააკვირდეთ Overall SMART Non-zero Error Count-ს. ეს პარამეტრი  მიუთითებს  რამდენიკრიტიკული შეცდომა აღმოაჩინა SMART მონიტორინგის სისტემამ. იდეალურია მნიშვნელობა 0-ია.