ქსელში არსებული მოწყობილობების დროის სინქრონიზიისთვის საჭიროა რომ ლოკალურ ქსელში გვქონდეს NTP სერვერი. Ubuntu 18.04 Server-ზე შესაძლებელია დაყენდეს ე.წ Chrony სერვისი, რომელიც შეასრულებს NTP სერვერის როლს.

 შენიშვნა:

  1. ნებისმიერი სერვისის ან პროგრამის დაყენების და გამართვის წინ განაახლეთ სისტემა sudo apt update & sudo apt upgrade ბრძანებით;
  2. ამ ინსტრუქციაში მოცემული ბრძანებების უმეტესობას დაჭირდება ადმინისტრატორის უფლებები. შესაბამისად თქვენთ უნდა გადალოგინდეთ root იუზერში ან მოცემულ ბრძანებებს წინ დაურთოთ sudo.

NTP სერვერის ინსტალაციის პროცედურა:

  • ვირჩევთ დროის სარტყელს და კონფიგურაციაში ვირჩევთ Asia->Tbilisi.

dpkg-reconfigure tzdata

  • ვაინსტალირებთ Chrony სერვისს

apt-get install chrony –y

  • ვაკონფიგურირებთ Global NTP სერვერებს რომლებთანაც ლოკალურმა NTP სერვერმა უნდა მოახდინოს დროის სინქრონიზაცია.

vi /etc/chrony/chrony.conf

შენიშვნა: მაგალითში გამოყენებულია კონფიგურაციაში უკვე არსებული Global NTP სერვერები. სურვილის შემთხვევაში შეგვიძლია დროებით გავთიშოთ ისინი და დავამატოთ ჩვენთვის სასურველი სერვერის მისამართები. ამისთვის, არსებულ სერვერებს უბრალოდ “ვაკომენტარებთ” (წინ ვუწერთ „ # „ სიმბოლოს) და ვწერთ ჩვენთვის სასურველი სერვერების მისამართებს.

შენიშვნა: Vim რეჟიმში რომ შევძლოთ არსებული ინფორმაციის შეცვლა ვაჭერთ კლავიშს  – I, ხოლო რომ შევძლოთ არსებული ცვლილებების შენახვა ვაჭერთ კლავიშს Esc,  ვწერთ :wq! და ვაჭერთ Enter-ს.

  • აქვე კონფიგურაციის ფაილში ვამატებთ იმ IP მისამართებს რომლებმაც უნდა მიმართონ ჩვენს NTP სერვერს და ვიმახსოვრებთ კონფიგურაციას.

#Allowed IP’s

allow 192.168.10.0/24
allow 192.168.11.0/24
allow 192.168.12.0/24

  • ვარესტარტებთ Chrony სერვისს

systemctl restart chrony.service

შენიშვნა: სერვისის გაშვებიდან რამდენიმე წუთში, სერვერი დასინქრონდება Global NTP სერვერებთან.

  • Chrony-ს სინქრონიზაციის შესამოწმებლად ვიყენებთ შემდეგ ბრძანებას:

watch chronyc sources

  • Chrony-ის კლიენტების შესამოწმებლად ვიყენებთ შემდეგ ბრძანებას:

chronyc clients