როგორ ვაიძულოთ Microsoft 365-ის მომხმარებელს განაახლოს არსებული პაროლი?

ზოგჯერ უსაფრთხოების მიზნით, ან სხვა გარემოებიდან გამომდინარე  Microsoft ის მომხმარებელს [...]