გვერდის ჩარჩოსთან მუშაობა ხასიათდება მცირე განსხვავებით ვორდის ვერსიის მიხედვით, თუმცა ზოგადი მომენტები საერთოა. ჩვენ უშუალოდ განვიხილავთ ამ საკითხს Office 2019-ს მაგალითზე.

პირველ რიგში გახსენით Design თაბი (ძველ ვერსიებზე გახსენით Layout ან Page Layout თაბები) და დააჭირეთ Page Borders ღილაკს, რის შემდეგ გაიხსნება პატარა ფანჯარა სახელად Borders and Shading, როგორც წესი ავტომატურად Page Border თაბზე.

Depending on your version of Word, click the Design or Layout/Page Layout tab, then click Page Borders

დააჭირეთ Box-ს რათა დაამატოთ სტანდარტული ჩარჩო თქვენ დოკუმენტში, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ  ხაზების სტილი, ფერი, ჩარჩოს სისქე გვერდზე მოცემული ჩამოსაშლელი მენიუებიდან. დააჭირეთ ok-ს და ჩარჩო დაემატება თქვენი დოკუმენტის ყველა გვერდს (ან თქვენ შეგიძლიათ ჩარჩო მხოლოდ მოცემულ სექციაზე გამოიყენოთ – Apply to ჩამოსაშლელი მენიუს მეშვეობით, რომელიც განლაგებულია ფანჯრის ქვედა მარჯვენა კუთხეში. თუ აირჩევთ None-ს სტილი არ დაემატება. (ხოლო უკვე ჩარჩოიან გვერდზე ამ ფანჯარაში None-ს არჩვა გააქრობს ჩარჩოს გვერდიდან).

In the Borders and Shading dialog box, select Box, choose your color, style and width options, then click OK to apply it to your document

 

გარდა სტანდარტული სადა ჩარჩოსი, თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ სხვა სტილის ჩარჩოები, მაგალითად ჩრდილის ტიპის (Shadow) ან ე. წ. სამგანზომილებიანი (3-D)

Select your Word border style by clicking one of the options in the "Setting" section of the "Page Border" tab in the "Borders and Shading" dialog box

Word იძლევა საშუალებას ჩარჩოს ოთხივე მხარის ვიზუალის კონტროლის: ჩვენ შეგვიძლია გავაქროთ გარკვეული ხაზები, ამისთვის ფანჯრის Preview ნაწილში დააჭირეთ ჩარჩოს სქემატური გამოსახულების სასურველ ნაწილს ან იქვე არსებულ პატარა პიქტოგრამებს.

In your Microsoft Word page border settings, click on the individual border lines in the Preview sections to add/remove each line

 

თუ ჩარჩოს თითო მხარე უნდა იყოს განსხვავებული ფერის, სისქის და ა.შ. მაშინ Setting მხარეს აირჩიეთ Сustom, აირჩიეთ სასურველი სტილი, ფერი, სისქე და ა.შ. და შემდეგ დააჭირეთ ჩარჩოს სქემატური გამოსახულების სასურველ მხარეს ან მხარეებს. (ამ შემთხვევაში თითო მხარეს ინდივიდუალურად უნდა დააჭიროთ). ყველა სხვა Setting-ის შემთხვევაში აღჩეული ფერი, სისქე და სხვა პარამეტრები ავტომატურად ენიჭება ჩარჩოს ოთხივე მხარეს.

In the Page Border options for Microsoft Word, select Custom, select your formatting, then click on one of the border lines in the Preview section to apply it